Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alap igék (325 szó)

2009.12.27

adoptál - ahijar(se)

ágaskodik - estirarse; desperezarse

alkalmassá tesz - adaptar; adecuar

alkalmazkodik - adaptarse

 áll - estar de pie

álmodik - soñar

álmosít - adormecer

(el)álmosít) - aletargar

 alszik - dormir

átfog (átkarol) - abarcar

átugrik valamit - saltar algo

balesetet szenved - accidentarse

becsatol - abrochar

becsiccsent - achisparse

becsuk - cerrar (szerrár)

behúz (valakinek) - dar un puñatezo

befizet - abonar

befűz - acordonar

bekerít - acorralar

beleegyezik - acceder

belerúg - dar una patada (a/en)

bemegy - adentarse {behatol}

beszél - hablar (áblár)

beszélget - conversar (konverszár)

betanít - adiestrar {kiképez}

betűrendbe szed - alfabetizar

biztat - fomentar

borotválkozik - afeitarse

(el-/meg)bújik - agazaparse

cipel - llevar (gyevár)

csavaroz - atornillar

csinál - hacer; obrar

csinosít - acicalar

csodál - admirar

csókol - besar (beszár)

csoportosít - agrupar

csúszik-mászik - andar a gatas

dicsekszik - alabarse

(meg)dicsér - alabar

(fel)díszít - adornar

dob - lanzar

dolgozik - trabajar (trábáhár)

(meg)ebédel - almorzar

éget - abrasar

(oda)éget - achicharrar

elad - vender

elalszik - aletargarse {téli álmot alszik}

elcsúfít - afear

eldönt - acordar {elhatároz}

elemel (ellop) - afanar

élénkít - activar

elesik - caerse

(ki)élez (megfen) - afillar; agudizar

elfogad - aceptar (ászeptár)

elhagy - abandonar

elhelyez - acomodar

elidegenít - alienar

elijeszt - ahuyentar

éljenez - aclamar

elkap - coger (koher)

elkísér - acompañar

elnyer - adjudicarse {megszerez}

előbukkan - aflorar {felszínre kerül}

előrehoz - adelantar

előz - adelantar

elrendez - acondicionar (akondiszionar)

elszállásol - albergar

elszomorít - acongojar

eltalál - acertar (ászertár)

eltávolít - alejar {távol tart}

eltöröl - abolir

eltulajdonít (hatalmába kerít) - adueñarse

élvez (valamit) - disfrutar (con; en)

elvon - abstrear

elvonatkoztat (valamitől) - abstrearse (de)

emel (föl) - levantar; alzar

(meg)említ - alegar {hivatkozik}

énekel - cantar (kántár)

enyhít - aligerar {megkönnyít}

érez - sentir (szentir)

(meg)erősít - afianzar

ért - comprender

ért (tud) - saber (száber)

ért (valamihez) - entender

érvénytelenít - abrogar

eszik - comer

fáj - doler

finomít (tökéletesít) - afinar

fejest ugrik - tirarse de cabeza

fekszik - estar acostado

(le-/el)fektet - acostar

felemelkedik - alzarse

felhalmoz - acaparar

felhalmozódik - acumularse

felhevít - abochornar

felhoz (előhoz) - aducir {pl.:érvet}

fél lábon jár - saltar a pata coja

felment - absolver

felpofoz - abofetear

felró (ráfog) - achacar

felszív - absorber

felvesz - afiliar (pl.: munkába)

felvidít - alegrar; alborozar

fényesít - abrillantar (ábrijántár)

fésülködik - peinarse (pénársze)

figyelmeztet - advertir (de/que)

fogat mos - limpiarse/lavarse los dientes

(le)fogy - adelgazarse

(le)fogyaszt - adelgazar

(el)fogyaszt (felél) - agotar

(meg)folyt - ahogar

folyik (ömlik) - afluir

fölkel - levantarse

fölszáll (valamire) - subir a/en

fölvesz - recoger (rekoher)

fordít (elfordít) - tornar; volver

fordul (meg-, el) - volverse

fut - correr (korrer)

fürdik - bañar (bányár)

(be)gombol - abotonar

guggol - estar en cuclillas

gürcöl - ajetrearse {robotol}

gyarapít - acrecentar

(meg-/fel-)gyorsít - acelerar; agilizar

gyötör (bánt) - afligir

hajol (le-/előre) - inclinarse hacia adelante

hallgat - escuchar (eszkucsár)

hallucinál - alucinar

(meg)hamisít - adulterar

hámoz - pelar (pélár)

hangsúlyoz - acentuar

hízeleg - adular

(ki)hegyez - aguzar

(el)hervaszt - ajar (áhár)

homlokát ráncolja - fruncir la frente

honorál - recompensar (rekompenszár)

(meg)hosszabbít - alargar

hoz - traer (tráér)

hozzáad - adicionar {hozzáadagol}

hozzányúl - tocar (tokár)

hozzászoktat - acostumbrar

húz - tirar (de)

(hozzá)idomít - ajustar (áhusztár)

igazgat - administrar {vezet}

igazol - acreditar {tanusít, hitelesít}

imád (rajong) - adorar

irányít - dirigir

irtózik - aborrecer

iszik - beber

(meg)itat - abrevar (állatot)

(oda)ítél - adjudicar

ízesít - aderezar; aliñar

jóváhagy - aprobar

jön -venir

kalapál - martillar

kap - recibir (reszibir)

kérkedik - alardear (de)

(fel)kever (felráz) - agitar

kedveskedik - agasajar

kerget - acosar

készít - fabricar; construir

kiabál - gritar

kiad - alquilar {bérbe ad}

kilyukaszt - agujerear

kinyit(ja a szemét) - abrir (los ojos)

kisebbít - achicar

kiválaszt - eligir

kivégez - ajusticiar

korszerűsít - actualizar (áktuáliszár)

(rá)könyököl - acodarse (en)

közelít - acercar (ászerszár)

lábujjhegyen jár - andar de puntillas (ándár de puntíjász)

lát - ver

(meg)lazít - aflojar

lefekszik - acostarse (ákosztársze)

leguggol - acuchillarse (ákucsijjársze)

legyez - abanicar

lehurrog - abuchear

lekuporodik - agacharse

lélegzik - alentar

lerombol - abatir

leskelődik - acechar

leszáll (járműről) - bejar de (un vehículo)

letelepedik - afincarse

letesz - poner

lök - empujar (empuhár)

(meg)magyaráz - aclarar (áklárár)

mászik - trepar

megérint - tocar (tokár)

megerősít - afirmar (áfirmár)

megfélemlít - acobardar

meghatároz - identificar

meghonosít - aclimatar (áklimátár)

meghonosodik - aclimatarse

meghűl (megfázik) - acatarrarse

megkésel - acuchillar (ákucsijjár)

megköszön - agradecer (ágrádeszer)

megköt - atar

megkukacosodik - agusanarse

megnagyobbít (felnagyít) - agrandar

megnyal - lamer

megragad - aferrar

megtagad - abjurar (de) {eszmét, hitet}

megtakarít - ahorrar {pénzt félretesz}

megvéd - salvaguardar

megvetemedik - alabearse

megy - ir

(meg-/fel-)melegít - acalorar

mellékel - adjuntar {hozzácsatol}

menetel - marchar (márcsár)

mos (ruhát) - lavar (las ropas)

mosakodik - lavarse

mosogat - fregar (los platos)

mosolyog - sonreír

működtet - accionar

nekitámaszt - adosar

nevet - reír

nyomaszt - abrumar; agoblar

nyugtalanít - alborotar

nyújtozkodik - estirarse; desperezarse

odamegy (megjelenik) - acudir

oktat - adoctrinar

örökbe fogad - adoptar

örül - alegrarse (de) {örvend(ezik)}

összecsatol - acopiar {összekapcsol, összeilleszt}

összeír - alistar

összekötöz - agarrotar

ösztönöz - estimular;  aguijar; aguijonear {ösztökél}

pácol - adobar

parkosít - ajardinar

pihen - descansar (deszkánszár)

pofon vág (valakit) - dar una bofetada (a alguen)

port töröl - quitar el polvo

(össze-/rá-)ragad - adherirse

rájön (valamire) - adivinar {megfejt}

rajzol - dibujar (dibuhár)

rátámad - acometer

ráz - sacudir (szákudir)

rendbetesz - adecentar

(meg-/be-)reped, repedezik - agrietarse

(meg-/be-)repeszt - agrietar

(meg-/be)rozsdásodik - aherrumbrarse

(le)rövidít - abreviar; acortar

(meg)savanyít - agriar

(meg)savanyodik - agriarse

sétál - andar

(ki)simít - alisar

simogat - acariciar

sír - llorar (gyorár)

sorba állít - alinear {felsorakoztat}

söpör - barrer

súlyosbít - agravar

szakít - desgarrar

szalad - correr (korrer)

szállít - transportar; portar

szellőzik - alrearse {levegőzik}

(ki)szellőztet - alrear {levegőztet}

szeletel - cortar en rodillas (kortár en rodíjász)

szembeszáll (dacol) - afrontar

szenved (valamiben) - adolecer (de)

(meg)szerez - adquirir

(meg)szid - abroncar

szigetel - aislar

színlel (tettet) - afectar

szitál - ahechar

szorong - agoblarse

szövetségre lép - allarse {szövetkezik}

szúr - pungir

szúr (rovar) - picar (pikár)

táborozik - acampar (ákámpár)

(meg)támad - agredir

támaszkodik - apoyarse contra

táncol - bailar (bájlár)

tanít - aleccionar {oktat}

tanul - estudiar

tanul (valakitől) - aprender (con)

tanul (szakmát) - cursar (kurszár)

táplál - alimentar {etet, élelmez}

tapsol - palmotear

tart (kézben) - tener en las manos

(meg)tart - aguantar {megfog}

tartalékol - acoplar

tartózkodik (valamitől) - abstenerse

(le)taszít - abismar

telerak - abarrotar

tép - desgarrar

térdel - estar de rodillas

tetszik (valakinek) - agradar (a)

tevénykedik - actuar

tévét néz - mirar la tele

tisztel - acatar

tojást főz - hervir huevos

tojást süt - freír huevos

tol - empujar (empuhár)

tolong - agolparse

totyog - andar a tatas

tör - romper

törölközik - secarse

(meg)történik - acontecer {megesik}

ugrál - saltar; brincar

ugrál-bugrál - brincar; dar brincos

ujjong - alborozarse

undorodik - abominar

utal (céloz valamire) - aludir (a)

untat - aburrir

utolér (elér) - alcanzar

ül - sentarse; estar sentado

üt - batir

(be)üvegez - acristalar

vádol - acusar (de)

vág - cortar (kortár)

váltogat - alternar {vált; felváltva csinál}

(el-/meg-)változtat - alterar {megmásít}

vár(akozik) - aguardar

vasal - planchar (pláncsár)

ver - batir

verekszik - pelearse (pelársze)

vesz - comprar (komprár)

vezet - conducir (konduszír)

(meg)világít - alumbrar

visz - llevar (gyevár)

visszaél (valamivel) - abusar (de)

visszaemlékezik - acordarse

visszatart - abstener

vitatkozik - altercar

vizez - aguar {felhígít}

vonszol - arrastrar

zuhanyozik - duchar(se)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

-

(Dodó, 2012.03.11 17:09)

Kedves Szerkesztő!
Nagyon jó az oldalad. Én most tanulom a spanyol nyelvet a net segítségével, és sokat segít ez az oldal.

:)

A ragozás...

(tami, 2012.02.26 12:57)

Szia. Úgy vettem észre,hogy nem mindegyik ige szabályos. A nem szabályos igékhez oda tudnád írni a ragozást? Amúgy annyira nagyon jó az oldal!! Rátaláltam és rohadtjó! ;) :)

az igék

(seregély denisz, 2012.02.23 16:20)

nagyon jó az oldal és nagyon könnyű rajte keresni, de ha lehet akkor az igék után írd oda a kiejtéseket is

.....

(Panamából , 2011.03.24 04:57)

Több mint 1000 spanyol ige van tehát lesz még mit írnod!!:) De tetszik az oldal!!! De itt sok olyan ige is található amit soha a ..... nem fogsz használni ( maximum ha már kint élsz vagy 10 éve)!! Amit javasolni tudok hogy a társalgási igékre feküdj rá azok e legfontosabbak !!!!

igeidők

(Pirkadatka, 2010.10.07 20:37)

príma az oldal nekem tetszik fel raksz majd igeidőket is?

Jó az oldal.

(Evelin, 2010.07.26 18:53)

Nagyon jó az oldal. Nagyon nagy segítségemre van. Örülök, hogy van egy ilyen is. Mert olyan sokat keresgéltem de egy normálisra sem akadtam. Amíg meg nem találtam ezt.

tök jó az oldal :)

(Erika, 2010.03.11 14:36)

Nagyon örülök,hogy idetaláltam, ugyanis ezen kívül tényleg nincs másik normális magyar oldal a témában. Csak így tovább:)

griffi22@citromail.hu

(Adri, 2010.03.02 11:47)

Szia!
Nagyon tetszik ez az oldal és örülök hogy rátaláltam. Nagyon sok hasznos dolgot meg tanulok itt!
Köszönöm!